Terms And Conditions

terms-condition

ในส่วนนี้จะเป็นเงื่อนไขและรายละเอียดการให้บริการพนันออนไลน์แบบถ่ายทอดสดของเว็บไซต์ในเครือ  Genting Princess เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานพนันออนไลน์ถ่ายทอดสดนี้ จะเป็นข้อตกลงและยินยอมของผู้ใช้งานรวมถึงผู้ให้บริการ

การเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนตัว

1.ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ genting Princess  มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ( username)  รหัสผ่าน ( password) ให้มีความปลอดภัยและห้ามยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลดังกล่าวเด็ดขาด

2.ทั้งผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ และปรับปรุงระบบรวมถึงการโฆษณาได้โดยความยินยอมของผู้ใช้บริการ

3.ในบางครั้งทางผู้ให้บริการอาจมีการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งเกี่ยวกับระบบหรือการให้บริการผ่านทางข้อมูลส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ ข้อความมือถือ (SMS)

4.ผู้ให้บริการจะปกป้องและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะไม่มีการเปิดเผยหรือส่งต่อให้บุคคลที่ 3 โดยเด็ดขาด

การละเมิดหรือทำความเสียหายต่อระบบของผู้รับบริการ

1.ผู้ใช้บริการจะเข้าใช้ระบบตามคำแนะนำของผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัด

2.ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าโจมตีระบบ หรือการพยายามแฮกเข้าทำลายข้อมูลสำคัญ

3.ผู้ใช้บริการจะไม่พยายามนำเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากผู้ให้บริการกำหนดให้ใช้ เข้ามาใช้กับระบบเกมพนันออนไลน์ของ Genting Princess

4.การพยายามทุจริตหรือโกงระบบ หากตรวจพบทางผู้ให้บริการจะดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้บริการออกทันทีโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่รับผิดชอบต่อเครดิตที่เหลือ